لیست قیمت چوب ترمو

مجموعه پویان وود جزو تولید کنندگان مطرح و با تجربه بازار ترمووود است و کیفیت محصولات تولیدی و بسته بندی های محصولات ما همواره جزو بهترین ها در سطح کشور بوده است. در ادامه لیست قیمت چوب ترمو خدمت شما عزیزان ارائه میشود.

قیمت چوب ترمو

قیمت چوب ترمو معمولی :

پروفیل

SHP

ضخامت

9 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

340,000 تومان

330,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

94,000 ت

114,000 ت

125,000 ت

151,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

10 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

370,000 تومان

360,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

102,000 ت

124,000 ت

136,000 ت

165,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

12 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

450,000 تومان

440,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

125,000 ت

151,000 ت

167,000 ت

202,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

14 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

500,000 تومان

490,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

139,000 ت

169,000 ت

186,000 ت

225,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

16 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

550,000 تومان

540,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

154,000 ت

186,000 ت

205,000 ت

248,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

19 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

68 , 95 , 115 , 140 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

600,000 تومان

570,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

68 میل

140 میل

68 میل

140 میل

قیمت

162,000 ت

196,000 ت

216,000 ت

262,000 ت

116,000 ت

248,000 ت

158,000 ت

335,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

19 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

42 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

670,000 تومان

680,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

42 میل

42 میل

قیمت

85,000 ت

113,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

22 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

۶۵۰,۰۰۰ تومان

۶۴۰,۰۰۰ تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

182,000 ت

220,000 ت

243,000 ت

294,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

25 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

790,000 تومان

780,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

222,000 ت

269,000 ت

296,000 ت

358,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

42 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

42 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

1,280,000 تومان

1,270,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

42 میل

42 میل

قیمت

160,000 ت

215,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

42 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

68 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

1,280,000 تومان

1,270,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

68 میل

68 میل

قیمت

260,000 ت

352,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

42 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

95 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

1,280,000 تومان

1,270,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

95 میل

95 میل

قیمت

361,000 ت

482,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

42 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

1,280,000 تومان

1,270,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

115 میل

115 میل

قیمت

438,000 ت

584,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

42 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

۱۴۰ میل

کیفیت

درجه 1

قیمت (مترمربع)

1,280,000 تومان

1,270,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

140 میل

140 میل

قیمت

552,000 ت

747,000 ت

قیمت چوب ترمو گره پروانه :

پروفیل

SHP

ضخامت

9 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

370,000 تومان

360,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

102,000 ت

125,000 ت

136,000 ت

165,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

10 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

395,000 تومان

390,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

111,000 ت

135,000 ت

148,000 ت

179,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

12 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

495,000 تومان

480,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

136,000 ت

165,000 ت

182,000 ت

220,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

14 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

550,000 تومان

540,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

154,000 ت

186,000 ت

205,000 ت

248,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

16 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

115 , 95 میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

590,000 تومان

580,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

قیمت

165,000 ت

200,000 ت

220,000 ت

266,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

19 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

۶۸ , 95 , 115 , ۱۴۰ میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

630,000 تومان

620,000 تومان

طول

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

3 متر

3 متر

4 متر

4 متر

عرض

95 میل

115 میل

95 میل

115 میل

68 میل

140 میل

68 میل

140 میل

قیمت

176,000 ت

214,000 ت

235,000 ت

285,000 ت

126,000 ت

270,000 ت

172,000 ت

365,000 ت

پروفیل

SHP

ضخامت

19 میل

طول

3 و 4 متر

عرض

45 میل

کیفیت

گره پروانه

قیمت (مترمربع)

750,000 تومان

700,000 تومان

طول

3 متر

4 متر

عرض

42 میل

42 میل

قیمت

78,000 ت

105,000 ت

 • ترمووود معمولی ضخامت 9 میلیمتر 330,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 10 میلیمتر 360,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 12 میلیمتر 440,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 14 میلیمتر 490,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 16 میلیمتر 540,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 19 میلیمتر 570,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 68 , 95 , 115 , 140 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 22 میلیمتر 640,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 25 میلیمتر 780,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود معمولی ضخامت 25 میلیمتر 1,270,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 ، 115 ، 140 ، 68 ، 42 میلیمتر

 • ترمووود گره پروانه ضخامت 9 میلیمتر 360,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود گره پروانه ضخامت 10 میلیمتر 390,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود گره پروانه ضخامت 12 میلیمتر 480,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود گره پروانه ضخامت 14 میلیمتر 540,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

 • ترمووود گره پروانه ضخامت 16میلیمتر 580,000 تومان

  طول 3 و 4 متر ، عرض 95 و 115 میلیمتر

تبدیل متر مربع به شاخه و برعکس

نمونه کار ها

ترمووود ؛ حس خوب طبیعت

قیمت هر متر مربع ترمووود

این روز ها ترمووود در بین مردم بسیار معروف شده است. هرچند که یکی از متریال های پرکاربرد و شناخته شده است. ولی باز هم کسانی هستند که با چوب ترمووود را نمی شناسند. طبق گفته wikipedia ، در اصل ترمووود یک چوب اصلاح شده است. این چوب بعد از انجام فرآیند حرارتی می تواند در ایران و سراسر دنیا به کار گرفته شود و در حال حاضر کاربرد و استفاده از آن هر روز بیشتر می شود.

این نکته را هم باید بدانید که هر مدلی از چوب برای تبدیل شدن به چوب ترمو مناسب نخواهد بود. به دلیل اینکه چوب بعد از انجام فرایند حرارت دهی باید تمام مزایا و ویژگی ها را داشته باشد تا بتوانید آن را از دیگر چوب ها متمایز کنید. در اصل باید بدانید که هر چوبی را نمی توان ترمو کرد. از جمله ویژگی ها و مزایایی که چوب ترمو نسبت به دیگر چوب ها دارند عبارتند از :

 1. مقاوم در مقابل تغییرات آب و هوایی
 2. پایداری ابعادی و وزن سبک
 3. دوام و مقاومت زیاد در مقابل رطوبت
 4. ظاهر جذاب و زیبا
 5. دوام و مقاومت زیاد در مقابل ورود و نفوذ قارچ ‌ها و حشرات که یکی از عوامل اصلی و مهم وارد کردن آسیب به چوب هستند.
 6. به علت مقاومت و دوام بالای چوب ترمو در مقابل رطوبت و دیگر شرایط محیطی نامناسب، چوب نمی تواند تاب بخورد یا ممکن است شکل خود را هم از دست بدهد.
 7. استفاده از ترمووود نسبت به دیگر متریال هایی که در بازار وجود دارد، به سازه ها جلوه و زیبایی بسیار زیادی می دهد و البته هزینه نگهداری و تعمیر آن هم کمتر است.
 8. ولی باید بدانید که علاوه بر مزایا و ویژگی هایی که گفتیم قیمت ترمووود نسبت به چوب های دیگر بالاتر است.

این مزایا باعث شده تا تعداد طرفداران آن روز به روز در حال افزایش باشد. افراد زیادی به دلیل ویژگی های خاص ترمووود به دنبال خرید آن هستند ولی قیمت چوب ترمووود در مراکز فروش مختلف، متفاوت عرضه می شود. همچنین به دلیل وجود عواملی مانند نوسان دلار، تعدد تولید کننده ها، نوع و کیفیت چوب، متراژ فضا، ابعاد ترمووود و … نمی توان یک مبلغ ثابت و مشخص برای قیمت روز ترموود بیان کرد.

به همین دلیل بهترین راه حل، خرید چوب ترمووود از تولید کننده ها و فروشنده های معتبر و شناخته شده است که قیمت ترمو چوب را مناسب به مشتریان عرضه می کنند. در این مطلب قیمت چوب ترمود را با سایر چوب ها مقایسه کرده و علاوه بر معرفی درجه های ترمووود، میزان هزینه مورد نیاز برای خرید ترمو در پروژه مد نظرتان را نیز متوجه می شوید.

مزایا و برتری های ترمووود نسبت به سایر چوب ها

چوب ترمو ارزان

چوب ترمووود همان نقش‌ و نگار ها و بافت طبیعی چوب را داشته است. این مساله سبب شده تا بتوانیم با مقداری اصلاح ساختاری، از مواد و متریال سنتی چوب، یک چوب خیلی زیبا در طیف شکل ها و رنگ ‌های طبیعی چوب از رنگ ‌های قهوه ‌ای روشن و کرم تا رنگ ‌های آجری و قهوه ‌ای تیره و یا حتی طلایی ایجاد کنیم که با هر نمونه از دکوراسیونی می تواند همخوانی داشته باشد.

این نوع از چوب ‌ها در فضا های خارجی مثل نمای ترمووود ، پرگولا ترمووود ، اجرای روف گاردن و… یا فضا های داخلی ساختمان مثل کابینت ترمووود ، ترمووال ، کفپوش ترمووود و تایل ترمووود حال‌ و هوای طبیعت را به وجود می آورند و فضایی آرام و دلپذیر ایجاد می کنند.

استفاده از ترمووود در ساختمان یا دکوراسیون مزایا و برتری هایی دارد که عبارتند از:

 • مقاومت زیاد در مقابل تغییرات آب و هوایی و استفاده از آن در شرایط اقلیمی متفاوت
 • در نما و فضا های داخلی امکان نصب سریع و آسان وجود دارد
 • رطوبت فضا های داخلی را در حد طبیعی تنظیم می کند که با نیاز های طبیعی انسان متناسب هستند
 • سازه ‌های ساخته ‌شده با ترموود دارای انعطاف‌ پذیری هستند و به طور کلی نسبت به ارتعاشاتی مثل زلزله مقاوم اند.
 • نسبت به سر و صدای خارج از ساختمان محیط را عایق می کند.
 • در نمای ساختمان نسبت به خیلی از متریال ‌های رایج وزن کمتری دارد.
 • با تجهیزات و ابزار های مخصوص به آسانی برش داده شده و طرح ‌های دلخواه در آن ایجاد می شود.

کاربرد های ترمووود در طراحی داخلی

در طراحی داخلی ساختمان طیف بسیار وسیعی از موارد استفاده و کاربرد های داخلی آن، می تواند چوب ترمووود را به مواد و متریالی جهت پیاده‌ کردن ایده‌ هایی خاص و متنوع تبدیل کند. ترموود یک نمونه از چوب بدون رزین و غیر سمی است که برای کسانی که در محیط ‌های داخلی هستند هیچ‌ گونه آلرژی پوستی و تنفسی به وجود نمی آورد.

به همین دلیل آن ها را می ‌توانید در همه محیط‌ های داخلی بنا های تجاری، ویلا ها، مسکونی، اداری و مراکز تفریحی مورد استفاده قرار دهید.

کاربرد های ترمووود در طراحی نما و بیرون ساختمان

چوب ترمووود به علت لوکس بودن، دوام و پایداری در بین مردم شهرت دارد. در ترمووود زیبایی و دوام در کنار یکدیگر وجود دارد و همین موارد توانسته آن را به یکی از مواد و متریال‌ هایی با کاربرد زیاد در مبلمان شهری، نمای ساختمان، محوطه ‌سازی و حتی سازه‌ های خارج از فضا های داخلی تبدیل کند.

در این زمینه یکی از رایج ‌ترین و مهم ترین کاربرد های آن ها این است که به ‌عنوان نمای ساختمان استفاده می شود. نمای ترمووود تفاوت بسیار زیادی را در نما به وجود می آورد که بنا های دارای این نما، جزو بنا های زیبا و متمایز در منطقه و شهر تبدیل شده اند. همچنین ترموود در مقابل باد، نور آفتاب، باران و برف و عوامل بیولوژیک، مقاومت بسیار زیادی دارد. این نوع چوب در فضا های بیرونی کاربرد های زیادی دارد که بعضی از آن ها را در این قسمت به شما معرفی میکنیم:

انواع چوب ترمووود

ترمووود دارای نمونه های مختلفی بوده که قیمت انواع چوب ترمو ایرانی و فنلاندی با هم متفاوت است. قیمت چوب ترمو ایرانی و فنلاندی را می توانید از سایت ها و فروشگاه ها با یکدیگر مقایسه کنید تا متوجه تفاوت در قیمت چوب ترمو فنلاندی و ایرانی شوید. در این قسمت قصد داریم تا شما را با دو نمونه اصلی این چوب بیشتر آشنا کنیم. برای آشنایی بیشتر با مدل های مختلف ترمووود پیشنهاد میکنیم مقاله انواع ترمووود را بخوانید.

ترمووود فنلاندی

چوب ترمووود فنلاندی در دنیا بیشترین کیفیت چوب ترمو را دارد. در کوره های استاندارد این نمونه از چوب ها تا 240 درجه از روش بخار مایعات می توانند گرما ببینند و بعد از آن تا منفی 25 درجه در درون سرد کن سرما میبینند همین کار سبب شده تا تراکم چوب بسیار زیاد شود. کشور فنلاند یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین چوب های ترموود را تولید می کند و با کیفیت ترین و بهترین ترمووود ها به فنلاند تعلق دارند. 

ترمو چوب قیمت

عمر ترموود های فنلاندی نسبت به دیگر نمونه های ترمووود بیشتر است و احتمال فرسایش و پوسیدگی بسیار کم است. خرید ترمووود فنلاندی در بین مردم به میزان زیادی اتفاق می افتد و قیمت چوب ترمو فنلاندی خیلی بیشتر از نمونه ی ایرانی آن است. برای دیدن لیست قیمت ترمووود فنلاندی می توانید به سایت پویان وود مراجعه کنید در این سایت همچنین می توانید قیمت روز ترمووود فنلاندی را ببینید. پیشنهاد میکنیم حتما مقاله بهترین سایت چوب ترموود را بخوانید.

ترمو وود قیمت

ترمووود ایرانی

با افزایش فروش و خرید چوب ترمو و محبوبیت این چوب در سراسر دنیا، ایرانی ها هم سعی در طراحی و تولید این چوب کردند. ترمووود ایرانی را هم مثل ترمووود فنلاندی در کوره های خیلی داغ می گذارند ولی بیشترین دما در کوره های ایرانی به 170 درجه می رسد که در مقایسه با مدل فنلاندی خیلی کمتر است و در طراحی و ساخت چوب ترمو ایرانی از سرد کن استفاده نمی شود و چوب ها در فضای باز خنک می شوند. 

چوب ترمو ایرانی طول عمر کمتری به نسبت ترمووود فنلاندی دارند. همینطور تراکم آن هم به نسبت کمتر است. قیمت ترمووود ایرانی نسبت به قیمت ترموود فنلاندی کمتر است. پایین بودن قیمت چوب ترمو ایرانی یکی از مزیت های آن نسبت به نوع فنلاندی آن است. برای خرید ترمووود ایرانی ارزان می توانید به سایت پویان وود مراجعه کنید همچنین قیمت روز ترمووود ایرانی را هم می توانید در این سایت مشاهده کنید.

ترمووود شاخه ای

ترموود قیمت

چوب ترمووود شاخه ای به چوب هایی گفته می شود که معمولا برای دکوراسیون داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. از خصوصیات و ویژگی های کفپوش چوبی این است که چوب های ترمووود شاخه ای را در ضخامت های 42 در 42 برش داده و در دکوراتیو و یا پارتیشن کردن تی وی وال یا درون منزل استفاده می کنند. شاخه ای بر حسب متر و طول قیمت گذاری می شوند مثل ساخت خود پرگولا یا ساخت چوب ترمو برای سقف پرگولا که این پرگولا با ابعاد ترمووود 42 در 140 ساخته می شوند. قیمت این نمونه از چوب ها هم بر حسب قیمت ترمووود شاخه ای محاسبه می شود. با خرید شاخه ترمووود می توانید به راحتی طراحی و تولید روف گاردن را هم انجام دهید. قیمت روز ترمووود را می توان به آسانی با قیمت شاخه ترمووود محاسبه نمود.

عوامل موثر بر روی قیمت ترموود

نوسانات قیمت ارز یکی از اصلی ترین و مهم ‌ترین عواملی است که در کشور ایران بر قیمت محصولات وارداتی مثل ترموود موثر است. این نکته را هم باید بدانید که عواملی که بر قیمت ترمو تاثیر دارند فقط تحت تاثیر فاکتور ها و عوامل تاثیرگذار داخلی نیستند. با توجه به اطلاعاتی که از سوی پایگاه داده ارائه شده این عوامل بر روی قیمت چوب فنلاندی هم تاثیر دارند؛ عواملی که بر قیمت ترمو تاثیر داشته اند را می ‌توان از جمله حجم و قیمت بر اساس اندازه تراکت الوار ترموود، کلاس الوار (نوع تراش، نوع چوب و اره و..)، شرایط آب و هوایی منطقه پرورش، کیفیت چوب و سایر موارد عنوان کرد. لیست قیمت ترمو وود را می توانید از سایت های معتبر و مرتبط دریافت کنید یکی از این سایت ها پویان وود است.

قیمت هر متر مربع ترمووود

چوب ترمو قیمت

ترمووود انواع مختلفی دارد و همچنین کیفیت های گوناگونی هم دارد. به همین علت قیمت این نمونه از چوب ترمو با چوب فنلاندی تفاوت بسیار زیادی دارد. به عنوان نمونه می توان گفت قیمت هر متر مربع چوب ترمو ایرانی با قیمت چوب ترمووود فنلاندی متفاوت است. علت تفاوت قیمت ترمووود ایرانی با فنلاندی این است که کیفیت این دو نمونه از چوب با هم فرق می کند. علاوه بر این شما هم می دانید که عوامل بسیار زیادی بر قیمت ترمووود تاثیر داشته اند و تعیین کننده قیمت چوب ترمو وود هستند ولی بعضی از فروشگاه ها و سایت ها قیمت چوب ترمو را بر اساس متر مکعب و برخی دیگر بر اساس متر مربع محاسبه می کنند. این عمل سبب شده تا هیچ یک از فروشندگان چوب ترموود نتوانند قیمت ترمووود متری را به صورت دقیق اعلام کنند.

نحوه محاسبه قیمت ترموود

خرید ترموود ارزان

در ایران قیمت ترموود به گونه ای محاسبه می شود که میزان چوب ترمووودی که در کفپوش و یا چوب نمای ساختمان استفاده می شود بر حسب واحد متر مربع برآورد می شود. به همین دلیل واحد آن بر حسب متر مربع است که در زمان برآورد قیمت به کار برده می شود. این واحد اندازه ‌گیری مبنای بیشتر محاسبات بوده به خصوص مبنای اصلی محاسبات طرح‌ های معماری مثل کفپوش و یا نمای ترمووود هم است.

قیمت چوب ترمو درجه 1 به نسبت قیمت چوب ترمو درجه 2 بالاتر است. قیمت چوب ترمو خارجی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند به عنوان نمونه قیمت چوب ترمو روسی با قیمت چوب ترمو ترک تفاوت هایی دارند. بهترین قیمت ترمووود را در خرید اینترنتی ترمووود متوجه می شوید زیرا به آسانی می توانید نمونه های چوب ترمو را با هم مقایسه کنید. در زمانی که می خواهید خرید عمده ترمووود را انجام دهید قیمت دقیق چوب ترمو برای شما خیلی مهم است. برای خرید ترمووود ایرانی بهتر است خرید ترمووود تهران را امتحان کنید چون بدون واسطه انجام می شود.

خرید ترمو وود

فروش ترموود

ترمووود یک نوع از چوب است که در شکل ها و رنگ های مختلفی طراحی و تولید می شود. محصولات ترمووود شکل های زیادی دارد که بیشتر شما آن ها را در داخل و خارج از ساختمان ها دیده اید. برای خرید ترمو وود اصل بهتر است تمام مشخصات چوب ترمو را ببینید و بعد از سایت یا فروشگاه مورد نظر خرید ترمووود با کیفیت خود را انجام دهید.

خرید ترموود فنلاندی در بین نمونه های دیگر ترمووود بیشتر انجام می شود. ترمووود فنلاند قیمت بالاتری نسبت به بقیه ترمووود ها دارد. خرید چوب ترمو را بهتر است از سایتی انجام دهید که در آن قیمت ترمووود ارزان تر باشد برای این کار باید لیست قیمت فروش چوب ترمو ارزان را در سایت مورد نظر چک کنید.

در زمانی که قصد دارید میزان بسیار زیادی از پروفیل چوب ترمو را خریداری کنید هم باید لیست قیمت انواع چوب ترمو را مطالعه کنید. این کار کمک می کند تا راحت تر بتوانید قیمت چوب ترمو ارزان را بفهمید و انتخاب را آسان می کند. فروش ترموود فنلاندی در بین دیگر نمونه های چوب ترمووود بیشتر انجام می شود.

مقایسه قیمت ترمووود با سایر گونه های چوبی

فروش چوب ترمو

همان طور که می دانید چوب ترمووود به دلیل ویژگی های خاص و مزایای بی شماری که دارد، نسبت به سایر چوب ها مقاوم تر، با دوام تر و زیبا تر است. در فرایند ساخت ترمو، چوب های کاج روسی و فنلاندی را با عملیات حرارتی پیشرفته در برابر آسیب های محیطی مانند رطوبت، تغییرات دمایی، نفوذ حشرات و ریز ارگانیسم ها، پوسیدگی، شکنندگی، ترک خوردگی، تغییر رنگ در اثر تابش نور خورشید و … مقاوم می کنند. 

به همین دلیل این چوب نسبت به بسیاری از مصالح ساختمانی و چوب های دیگر، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در عین حال بسیاری از افراد برای خرید چوب برای دکوراسیون داخلی یا خارجی ساختمان خود، با توجه به قیمت تصمیم نهایی خود را می گیرند و کیفیت چوب را ملاک و اولویت خود قرار نمی دهند. در حالی که ترمووود در کنار کیفیت بسیار بالا تر از مصالح دیگر، قیمت مناسب و مقرون به صرفه تری نیز دارد و یک انتخاب بسیار عالی برای دیزاین و طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان محسوب می شود. 

برای مقایسه قیمت روز ترموود با سایر چوب ها مانند چوب روسی باید ویژگی های هر دوی آن ها در نظر بگیرید تا متوجه تفاوت هزینه ان ها نسبت به کیفیتشان شوید. قیمت چوب ترمووود و چوب های دیگری مانند چوب روسی هر دو به صورت متر مربع اندازه گیری می شوند. تفاوت هایی که در ویژگی های هر چوب وجود دارد، باعث تفاوت در قیمت آن نیز می شود.

به عنوان مثال کاربرد های ترمووود با چوبی مانند چوب روسی تقریبا به هم شبیه هستند. به عنوان مثال از هر دو نوع این چوب به دلیل استحکام، در نمای ساختمان استفاده های زیادی می شود. ولی به صورت کلی به دلیل مقاومت و دوام بیشتری که چوب ترمووود دارد، قیمت ترمو چوب نیز بیشتر از قیمت چوب هایی نظیر چوب روسی محاسبه می شود. 

برخی از افراد به دلیل صرفه اقتصادی از چوب های ارزان تر استفاده می کنند. ولی افرادی که مقاومت، طول عمر بالا و زیبایی بیشتر مد نظرشان است خرید چوب ترمووود را نسبت به تمامی چوب های دیگر ترجیح می دهند. همچنین از آنجایی که ترمووود کاربرد های زیادی در تمامی نقاط ساختمان دارد، قیمت آن به صرفه و منطقی محاسبه می شود.

معرفی درجه های ترموود

قیمت ترمووود دیوار

ترمووود در درجه ها و انواع مختلفی تولید و عرضه می شود که هر کدام ویژگی ها و کاربرد های خاص خودشان را دارند.

از لحاظ درجه بندی چوب ترموود به دو دسته ترموود شفاف یا بدون گره و ترمووود گره پروانه ای تقسیم می شود. هر دو نوع از این چوب ها ویژگی های خاص خودشان را دارند و استفاده از هر کدام از آن ها در برخی از محیط ها بیشتر است.

1. ترمووود شفاف یا بدون گره

این نوع ترمووود بدون گره به نام های ترمو معمولی یا استاندارد نیز شناخته می شود. ترمووود معمولی ویژگی های زیادی مانند ضد آب بودن، مقاومت بالا در برابر اشعه نور خورشید، مقاوم در برابر کپک و پوسیدگی و … دارد. از این نوع ترموود در دکوراسیون داخلی استفاده های زیادی می شود. به عنوان مثال برخی کاربرد های این نوع ترمووود شامل موارد زیر هستند:

 • دکوراسیون پذیرایی
 • فلاور باکس
 • نمای ساختمان
 • پله چوبی
 • تی وی وال
 • دیوار پوش

2. ترموود گره پروانه

نوع دیگری از ترمووود است که جزو بهترین انواع چوب ها محسوب می شود. ترمووود گره پروانه از درخت های کاج فنلاندی تولید می شود. علت نام گذاری آن نیز به دلیل وجود گره هایی زیبا به شکل بال های پروانه در عرض بافت چوب است که آن را از نظر بصری بسیار زیبا می کند.

این گره ها بیشتر در چوب ساسنا وجود دارد که باعث شده طرفداران زیادی داشته باشد. میزان استفاده از ترموود گره پروانه از ترموود های معمولی بیشتر است. مخصوصا از این نوع ترمووود در دکوراسیون خارجی که بیشتر در دید هستند، استفاده های زیادی می شوند. برخی از کاربرد های ترمووود گره پروانه شامل موارد زیر هستند:

 • نمای ساختمان
 • اطراف استخر
 • سونا خشک
 • مبلمان چوبی
 • میز و صندلی
 • روف گاردن
 • فلاور باکس
 • آلاچیق و پرگولا
 • کفپوش داخلی و فضای باز
 • پارتیشن چوبی ترمووود

چطور هزینه ترمووود برای پروژه خود را تخمین بزنیم؟

قیمت ترمووود شاخه ای

بسیاری از افراد قصد خرید حضوری یا خرید اینترنتی ترموود را دارند، ولی از قیمت نهایی آن اطلاعاتی ندارند و تصور می کنند هزینه تمام شده برای ترموود به دلیل کارایی و ویژگی های بی شمار آن، گران است. در صورتی که برای خرید ترمو چوب قیمت آن با توجه به عواملی تغییر می کند. همانطور که گفتیم برخی عوامل روی نوسان قیمت ترمو چوب اثر می گذارند و باعث می شوند که مشتری نتواند برای یک هزینه دقیق برنامه ریزی کند و هزینه پروژه خود را تخمین بزند.

عواملی مانند متراژ فضا، نوع درجه بندی ترمووود، ابعاد و کیفیت آن، قیمت دلار و هزینه های جانبی مانند حمل و نقل یا نصب ترمووود، روی قیمت خرید چوب ترمووود تاثیرات زیادی می گذارند. برای اطمینان خاطر بیشتر و خریدی مطمئن تر باید از شرکت های معتبر و مراکز عرضه ترموود با کیفیت و شناخته شده خرید چوب ترمووود را انجام دهید که قیمت ترموود ارزان را برای مشتری خود در نظر می گیرند ولی محصولاتشان از کیفیت بالایی برخوردار است. 

قیمت چوب ترمود برای خرید ترموود ایرانی از قیمت ترمووود وارداتی کمتر است. زیرا هزینه هایی مانند قیمت دلار، گمرک و … روی قیمت نهایی آن تاثیر گذار نیستند. همچنین با خرید ترمووود ایرانی با کیفیت از تولیدی های معتبر، به دلیل حذف واسطه ها و عرضه مستقیم، هزینه کمتری برای پروزه خود پرداخت خواهید کرد.

هزینه نهایی پروژه ترمووود نیز در حالت کلی بستگی به محل اجرای پروژه دارد و متفاوت محاسبه می شود. بهترین راه حل برای کسب اطلاعات درباره قیمت دقیق ترمووود و نصب آن در پروژه مورد نظر شما، خرید و اجرای ترمووود از تولید کننده ها و مراکز فروش معتبر است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کاملا رایگان با کارشناسان ما درباره تخمین هزینه نهایی پروژه و قیمت ترمووود می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۰۷۳۲۲۶۵ تماس حاصل فرمایید.

قیمت روز ترمو وود
قیمت ترمووود متری

با توجه به اینکه قیمت روز چوب ترمووود تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌ گیرد، نمی توان یک هزینه و مبلغ ثابت و مشخص برای آن بیان کرد. از طرفی به دلیل پر طرفدار بودن و خرید چوب ترموود زیاد از سمت مردم، افراد و شرکت های زیادی دست به تولید و فروش ترمووود زده اند که این موضوع نیز روی نوسان و مشخص نبودن قیمت روز ترمو وود بسیار تاثیر گذار است. در ادامه مطلب برخی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار روی قيمت چوب ترمو را بیان می کنیم.

1- نوع چوب ترمووود

نوع چوب ترمووود می ‌تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال قیمت چوب ترموود ایرانی با نوع وارداتی آن متفاوت است. همچنین نوع درخت نیز روی لیست قیمت ترموود تاثیر زیادی می گذارد. به طوری که برخی از چوب ‌های ترمووود مانند سرو و کاج، قیمت بالا تری نسبت به انواع چوب ‌های دیگر دارند.

2- سایز و ضخامت ترمووود

سایز و ضخامت چوب ترمووود نیز از عوامل تاثیر گذار روی قیمت روز چوب ترمووود است. بدیهی است که چوب ‌های با سایز و ضخامت بیشتر، قیمت بالا تری نسبت به چوب‌ های کوچک تر دارند.

3- کیفیت چوب ترمو

کیفیت چوب نیز بر قیمت قیمت روز ترمو وود تأثیر می‌ گذارد. به طوری که چوب ‌های با کیفیت بالا تر و مقاومت بیشتر، قیمت بالا تری نسبت به چوب ‌های با کیفیت پایین‌ تر و ساده دارند.

4- تقاضا و عرضه

تقاضا و عرضه نیز به عنوان یک عامل موثر بر نوسان لیست قیمت ترموود محسوب می‌ شوند. در صورتی که تقاضا برای چوب ترمووود بیشتر شود، قیمت آن نیز افزایش می‌ یابد.

برای استعلام قیمت چوب ترموود ایرانی یا خارجی بهتر است با فروشندگان و تولید کنندگان معتبر تماس بگیرید و با آن ها در ارتباط باشید. برای محاسبه قیمت ترمووود و کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان درباره قیمت روز چوب ترمووود می توانید از طریق شماره‌ 09120732265 اطلاعات مورد نظرتان را به دست بیاورید و با کارشناسان ما در مجموعه بزرگ معتبر پویان وود در ارتباط باشید.

خرید ترمووود ارزان مستقیم از درب کارخانه

قیمت چوب ترموود ایرانی و خارجی متغیر است و بسته به عوامل مختلفی مانند نوع چوب، سایز و ضخامت، میزان کیفیت و تقاضا و عرضه می ‌تواند متفاوت باشد. اما به طور کلی قیمت چوب ترموود خارجی بیشتر از لیست قیمت ترمووود ایرانی است. اما چوب ترموود ایرانی نیز می ‌تواند به عنوان یک گزینه کیفی و مقرون به صرفه برای مصرف کنندگان در نظر گرفته شود. برخی از مزایای چوب ترموود ایرانی نسبت به چوب ترموود خارجی عبارت هستند از:

 • قیمت پایین ‌تر: چوب ترموود ایرانی با توجه به هزینه‌ های تولید کمتر، قیمتی پایین‌ تر نسبت به چوب ترموود خارجی دارد. به همین دلیل برای خرید و استفاده از ترموود با توجه به کیفیت خوبی که دارد بسیار مقرون به صرفه است.
 • کیفیت مطلوب: چوب ترمووود ایرانی از کیفیت مطلوبی برخوردار است. به دلیل نزدیک بودن منابع تولید در ترموود ایرانی، احتمال کاهش کیفیت به دلیل حمل و نقل بیشتر تا حد زیادی کاهش می یابد.
 • حفاظت از محیط زیست: تولید چوب ترموود ایرانی می ‌تواند به عنوان یک راهکار خیلی مناسب برای حفاظت از محیط زیست در کشور محسوب شود. زیرا به دلیل نزدیکی منابع تولید، هزینه حمل و نقل و انتقال کمتر است و در نتیجه برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست موثر است.

به صورت کلی چوب ترموود ایرانی می‌ تواند یک گزینه خوب و مقرون به صرفه برای مصرف کنندگان باشد و با توجه به مزایای آن در کنار قیمت پایین و مناسب، می ‌تواند به عنوان یک جایگزین خوب برای چوب ترموود خارجی در نظر گرفته شود.

سوالات متداول

چوب ترمو بطور معمول بصورت قیمت ترموود شاخه ای و قیمت هر متر مربع ترموود تعیین میشود.

معمولا ضخامت ترموود ، نوع ترموود (گره پروانه یا معمولی) و نوع پروفیل ترموود (SHP , UTV , UTS) عواملی هستند که بر روی قیمت ترمو چوب تاثیر گذارند. در این باره میتوانید مقاله انواع ترموود را بخوانید.

قیمت چوب ترمو وود بر اساس متر مربع حاصل متراژ مورد نیاز در قیمت هر مترمربع ترموود ذکر شده در سایت میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با کارشناسان از طریق شماره ۰۲۱۳۳۲۸۹۶۱۸ در ارتباط باشید.

بله ؛ مجموعه پویان وود برای همکاران گرامی و یا عزیزانی که قصد خرید ترموود ایرانی بصورت عمده را دارند تخفیف ویژه در نظر میگیرد.

4.9/5 - (203 امتیاز)

29 دیدگاه دربارهٔ «لیست قیمت چوب ترمو»

 1. رضا یوسفی

  سلام قیمت هر متر مربع چوب ترمو رو درج کردید یا بر اساس شاخه هست؟

  1. متین حسین آبادی

   سلام قیمت ها بر اساس هر متر مربعه

 2. عبدالله غفاری

  سلام
  امکانش هست بفرمائید قیمت هر متر مربع ترمووود؟

  1. مجیب حیدریان

   سلام
   بسته به نوع، ضخامت و متراژ چوب قیمت تغییر میکنه
   لطفا لیست قیمت ترموود که در ابتدای صفحه درج شده است رو بررسی بفرمائید.

 3. حمید ریاضی

  سلام
  وقتتون بخیر
  تنوع محصولاتی که دارین خیلی زیاده. امکانش هست راهنمایی کنید که چطوری چوب ترموود رو انتخاب کنم؟

  1. مجیب حیدریان

   سلام
   وقت شما هم بخیر
   بهتره بر اساس محل و متراژ و آب وهوایی که دارین چوب ترموود خودتون رو انتخاب کنین.
   برای راهنمایی بیشتر لطفا با شماره های پشتیبان سایت تماس بگیرد.

 4. جلال کتایونی

  برای انتخاب تعداد شاخه مورد نیاز دچار اشکال شدم. ممنون میشم سوالاتم رو پاسخ بدید:
  1- هر چند تا شاخه چوب ترموود یک مترمربع می‌شود؟
  2- محصولات شما ضمانت هم دارند؟
  3- برای آب و هوای مرطوب چه ضخامتی مناسب کار من است؟

  1. مجیب حیدریان

   سلام
   1- هر 2.5 شاخه ترموود یک مترمربع میشه
   2- بله ضمانت و گارانتی داریم
   3- برای اب و هوای مرطوب بهتره چوب با ضخامت بالا تهیه کنید.

 5. صادق بارانی

  سلام. شما غیر از چوب ترموود چه محصولات دیگه ای دارین؟ چوب روسی هم موجود دارین؟

 6. برای شهر قم اگه بخوایم چوب ترموود خریداری کنیم چه ضخامتی مناسبه؟

  1. مجیب حیدریان

   سلام. شهر قم به خاطر آب و هوای خشکی که داره میتونید از چوب ترموود با ضخامت 16 تا 19 استفاده کنید.
   همچنین میتونید مقاله ابعاد چوب ترمو رو مطالعه کنید. تمامی ضخامت به صورت جدول درج شده است.

  1. مجیب حیدریان

   سلام
   بله مجموعه پویان وود برای سفارشات عمده چوب ترمو تخفیف عمده در نظر میگیرید. لطفا با شماره ۰۹۱۲۰۷۳۲۲۶۵ تماس بگیرید.

 7. محمد ریاحی

  سلام. برای انتخاب نوع ترموود دچار مشکل شدم. ترموود گره پروانه بهتره یا گره گرد؟

  1. مجیب حیدریان

   سلام جناب ریاحی
   بهترین نوع ترموود، ترموود گره پروانه است

  1. انتخاب نوع ترمووود برای نمای ساختمان به عوامل مختلفی مثل شرایط آب و هوایی، نوع نما و بودجه شما بستگی داره. برای دریافت مشاوره در این زمینه می تونید با شماره ۰۹۱۲۰۲۵۰۵۲۷ تماس بگیرید.

  1. سلام. برای اطلاع از شرایط خرید اقساطی با شماره 09120732265 تماس بگیرید

 8. رضا کوچی

  من برای ویلای خودم از ترمووود های شما خریدم واقعا هم تحویل به موقع داشتین و هم کیفیت چوب هاتون درجه یک بود

 9. امیررضا قالیباف

  قیمت چوب ضد آب ترموود برای نما و کفپوش با هم فرق میکنه؟

  1. بله. بر اساس ضخامت و نوع پروفیل قیمتاشون فرق میکنه. به طور کلی قیمت ترموود برای نما 10 تا 20 درصد گرون تر از کفپوش هست

 10. سلام خسته نباشین. قیمت پروفیل ترموود ایرانی با خارجیش چه فرقی داره؟؟

  1. به دلیل فرایند تولید نمونه های خارجی و نوسانات ارزی گرون تر هستن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *